logo OPP min

Herentzi (II): Kodera itzultzen

Hainbat sintaxi daude klaseen arteko herentzia definitzeko. Programazio-lengoaia batzuek sintaxia konpartitzen dute. Adibidez, Javan eta php-n extends hitz erreserbatua erabiltzen da: C# eta C++ bi puntuak erabiltzen dute (:). Beraz: C++-en, aurreko aitorpena zuzena izango litzateke baldin eta klase alabak klase aita batetik bakarrik heredatzen badu (herentzia sinplea), baina, herentzia anizkoitza onartzen duenez (klase aita… Read more Herentzi (II): Kodera itzultzen

logo OPP min

Herentzia (I): orokortze-erlazioa / espezializazioa edo klaseen artekoa

Orokortze/espezializazio erlazioa bi klaseren arteko erlazio gisa defini daiteke, non klase batek (klase aita edo oinarria edo superklasea) beste klasearen portaera orokortzen duena (klase alabaren edo azpimota edo klase eratorria). Edo beste ikuspuntu batetik begiratuta, klase alabak klase aitaren portaera espezializatzen du. Modu praktikoagoan, herentzia defini dezakegu aurreko batetik abiatuta klase berri bat definitzeko aukera… Read more Herentzia (I): orokortze-erlazioa / espezializazioa edo klaseen artekoa

logo OPP min

Asoziazioak(III): Kode-adibideak

Praktikan, nola inplementatzen da mota bakoitza? Asoziazio bitarrak, erreflexiboak eta agregaziokoak antzekoak dira. Bitar eta erreflexiboen kasuan argi dago, azken horiek jatorri eta helburu-klaseak berdinak diren bitarren kasu berezia baitira. Bitarren eta agregazioaren kasuan, bereizketa kontzeptual bakarra dago: agregazioak esaten digu klase nagusi bat dagoela beste batekiko, eta asoziazio bitarretan ez. Horregatik, hiru asoziazio motak… Read more Asoziazioak(III): Kode-adibideak

logo OPP min

Asoziazioak(II): Propietateak

Asoziazioek hiru propietate dituzte: Kardinaltasuna Bi klaseren arteko asoziazioak bi mota horietako instantzien arteko erlazioa adierazten duenez, adierazi behar dugu klase bakoitzeko zenbat instantzia/objektu egon daitezkeen harremanetan gutxienez eta/edo gehienez. Instantzia/objektu kopuru hori da asoziazioaren kardinaltasuna. Kardinaltasuna (multiplikotasuna ere esaten zaio) klase bateko instantzia-kopurua da, eta harekin erlaziona daiteke erlazioaren beste klaseko instantzia bat. Kardinaltasuna… Read more Asoziazioak(II): Propietateak

logo OPP min

Asoziazioak(I):instantzien arteko harremana

Instantzien arteko harremana asoziazio izenarekin ezagutzen da eta bi instantzien arteko erlazioa adierazten du. Lau asoziazio-mota daude, hurrengo ataletan azaltzen dira: Asoziazio Bitarra Kasu honetan, Elkarren artean lotura duten bi instantziak modu independentean existitzen dira. Orduan, Klase bateko instantziak ez daude beste klasekoen existentziaren menpe. Hobeto ulertzeko, Horietako bat sortzeak edo suntsitzeak haien arteko harremana… Read more Asoziazioak(I):instantzien arteko harremana

logo OPP min

Kapsulazioa (III):Ezkutaketa

Kapsulazio gaiarekin jarraituz, kapsulazioak objektuak dituen datuen osotasuna bermatzen du, ezkutatze-mekanismoaren bidez. Informazioa ezkutatzea oso mekanismo erabilgarria da eta kapsulazioaren ondorio zuzena. Orduan, Klasea erabiliko duen programatzaileak zehatz-mehatz beharrezkoak diren atributuak eta metodoak ezagutu eta zuzenean atzitu behar ditu, besterik ez. Horrela, klaseko atalei ez zaie uzten sartzen, beste edozein bide erabilita ere. Pertsona klasearen… Read more Kapsulazioa (III):Ezkutaketa

logo OPP min

Kapsulazioa (II): Kodea berrerabiltzea

Kapsulatzeari esker, elkarri lotutako atributu eta metodo guztiak klase batean zentralizatuta daudenez, erraza da kode hori hainbat programatan berriz erabiltzea, mota horretako objektu bat instantziatuz. Ez digu axola klasea barrutik nola dagoen inplementatuta, zer egin dezakegun eta nola erabiltzen den jakitea besterik ez zaigu interesatzen. Adibide batekin azalduta, ArrayLista izeneko klasea badugu, bost metodo dituela… Read more Kapsulazioa (II): Kodea berrerabiltzea

logo OPP min

Kapsulazioa (I): Zer da?

Kapsulatzeak beste objektu batzuetan informazioa ezkutatzeko aukera ematen digu, objektu baten atributuak, eragiketak eta asoziazioak zein diren eta zein ezkutuan egongo diren zehaztuz. Kapsulatzearen kontzeptua ulertzeko, lehenengo, mundu errealaren analogia bat ikusiko dugu, adibide honen bidez. Gaixorik gaudenean eta pilula bat hartzea erabakitzen dugunean, erabiltzaile gisa interesatzen zaizkigun bi gauza bakarrak hauek dira: zer sendatzen… Read more Kapsulazioa (I): Zer da?

logo OPP min

Objektua

Atal honetan, xehetasunez sartuko gara obektu-kontzeptuan, eta kontzeptu berriak ikusiko ditugu, hala nola instantzia eta mezua. Instantzia Esan bezala, objektuak klase bateko aleak dira. Beraz, objektu bat sortzeko, urrats hauek egin behar ditugu: Objektua sortu Objektua instantziatzea (klase batetik objektu bat sortzea). Lengoai gehienetan, objektu berri bat instatziatzeko/sortzeko, new hitza idatzi behar dugu, eta, ondoren,… Read more Objektua

logo OPP min

Klasea

Ojektua eta klase kontzeptuak sarreran asaldu den bezela, klase bat, objektuak sortzeko eskeletoa dela. Atal honetan eskeleto honen barnean dauden elementuez arituko gara. Klase bateko atalak Ikusi dugunez, Objektuetara Bideratutako Programazioa. Sarrera, sarreran, klase bat aldagai eta funtzio batzuek osatzen dute. OBP terminoetan soilik hitz eginez, aldagaiei atributuak deitzen zaie eta funtzioei metodoak. Era berean, atributuek eta… Read more Klasea

Kargatzen…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.